Privacy Policy

privacy policy

Welke gegevens verzamelen wij

Bedrijfsnaam, BTW nummer, KvK nummer,  contactpersoon naam, adresgegevens facturatie en levering, emailadres, telefoonnummer(s), rekeningnummer, bestellingen, ISMP 15 bestellingen. Als consument; naam, adres, gegevens voor facturatie en aflevering, telefoonnummer, emailadres.

Waarom verzamelen wij deze gegevens

MR Pallets en Kisten heeft deze gegevens nodig voor het uitvoeren van uw bestellingen en  verwerken van ISPM 15 controle. Tevens kunnen wij onze producten en diensten beter aanpassen op de vraag van onze klanten.

Hoe verzamelen wij deze gegevens

Wij verzamelen uw gegevens tijdens via uw aanvraag via email, telefoon of persoonlijk. Bij het plaatsen van een bestelling. Ook verzamelen wij gegevens door het invullen van ons contactformulier op onze website.

Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld

Ons administratie systeem, wordpress/ website, contactbeheer voor sales, personeel. Wij delen gegevens met derden, alleen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of te verbeteren. Uw gegevens worden nooit gedeeld voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw hebt het recht om ten allen tijden uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor het verwerken van gegevensverwerking door MR Pallets en Kisten in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door MR Pallets en Kisten  en u hebt het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen  om de gegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen. Uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw gegevens te sturen naar info@mrpalletsenkisten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u persoonlijk langs te komen of een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, paspoortnummer en burgerservicenummer. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, binnen 4 weken, op uw verzoek. MR Pallets en Kisten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link;
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

MR Pallets en Kistem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passsende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, Als uw het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mrpalletsenkisten.nl

Voor de belastingdienst zijn wij verplicht uw gegevens 7 jaar lang te bewaren in onze financiële administratie systeem, daarna zullen wij deze verwijderen.

E-mail: info@mrpalletsenkisten.nl